d.o.o. "M&M - CO"
      21237 Gospođinci, Vojvođanska 51-a
 
      vl. Milan Marković
 
      Tel:                   021/531-933
      Tel/fax:            021/631-0733
 
      Direktor:                        064/338-60-61
      Komercijalni direktor:   064/134-51-77
 
      E-mail: mmco.gradnja@gmail.com
      web:    www.mm-co.backabanat.com


 
      
      Delatnost:
      
      - prodaja gradjevinskog materijala

      - nisko gradnja  i  visoko gradnja

      - gradnja kuća, stanova, poslovnih
        objekata